Sprawdź adwokata

Każda osoba stająca przed wyborem adwokata ma ten sam problem: jak sprawdzić kompetencję, wiedzę i umiejętności prawnika? Oczywiście najczęściej wybiera się osobę poleconą przez kogoś zaufanego z rodziny czy znajomych. To jest też największa grupa klientów – z polecenia. Jednak często chcemy mieć możliwość ocenienia polecanego prawnika. Z oczywistych względów zasadniczo nie ma możliwości chodzenia za adwokatami na sprawy, czytaniach ich pism procesowych czy poznania ich skuteczności. 

Chodzi przy tym także o zweryfikowanie zaangażowania adwokata w sprawę, jego przygotowania do sprawy, umiejętności przesłuchania świadków i biegłych czy też posiadanie umiejętności oratorskich, co jest kluczowe przy mowach końcowych. 

Ważne jest również powoływanie argumentacji prawnej w pismach procesowych. Pewną możliwość oceny stwarza dorobek publikacyjny adwokata, który wskazuje na jego umiejętności argumentacji, ale poniżej prezentujemy także przykładowe opublikowane pisma procesowe adwokata Michała Skwarzyńskiego.  

Aby umożliwić Klientom własną ocenę zamieszczono tutaj materiały z różnych spraw adwokata Michała Skwarzyńskiego oraz przypadki wypowiedzi medialnych. Są to materiały głownie ze spraw wykroczeniowych publikowanych w mediach, w których klienci wyrazili zgodę na taką publikację, a przedmiot i waga sprawy także to umożliwia. Oczywiście adwokat Michał Skwarzyński występował także w innych medialnych sprawach np. karnych czy cywilnych, co można odnaleźć na tej stronie czy w internecie. Każdy może zatem sobie sam wyrobić zdanie co do kompetencji, wiedzy czy umiejętności adwokata. 

Przedstawione przykładowe materiały pozwalają ocenić sposób wypowiedzi adwokata, sposób przesłuchania świadków czy biegłych, poziom pism procesowych czy skuteczność przed sądem. 

Rozpocząć należy od jednej z mów końcowych, jakie prezentował adwokat Michał Skwarzyński. Oceniono ją jako … najlepszą w sprawie o pomiar wideorejestratorem, materiał poniżej:

Najlepsza mowa obrończa w sprawie o pomiar wideorejestratorem – i wyrok Sądu w Lublinie

Cała rozprawa w tej sprawie jest opublikowana w Internecie, gdzie można również posłuchać wymiany argumentacji z oskarżycielem publicznym:

Można również ocenić argumentację i wypowiedzi adwokata przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie praw osób represjonowanych – link.

W innej sprawie szeroko opisywanej w mediach a dotyczącej Rapida 1A (zob. link i materiał TVN) doszło do przesłuchania kluczowego świadka obwinienia oraz biegłego. Rozprawa ta była kluczowa miała bowiem pokazać poziom opinii biegłego i rzeczywisty problem z tym urządzeniem.

Poniżej są cztery filmiki z tej rozprawy, trzy pierwsze wskazują na kluczowe uzyskane informacje w sprawie, jakie wydobył obrońca, ostatni zawiera pełny zapis rozprawy:

1.

2.

3.

4.

Pewną pomocą może być także „nocna” rozmowa z dziennikarzem Panem Łukaszem Kubiakiem w Radiu Lublin, gdzie można ocenić umiejętności argumentacyjne doktora Michała Skwarzyńskiego w rozmowie na żywo. Rozmowa dotyczyła wielu kontrowersyjnych i trudnych zagadnień związanych z filmem Zabawa w Chowanego https://radio.lublin.pl/2020/06/18-06-2020-cisza-w-eterze/.

Możliwość sprawdzenia umiejętności adwokata jest także ocena szybkości jego reakcji i przygotowania do programów telewizyjnych realizowanych na żywo. Jako przykłady można podać odcinek programu  Państwo w Państwie z dnia 3 września 2023 r., który poświęcony został nielegalnym wyścigom samochodowym i podjęta tam próba obrony pozornych działań policji w tym zakresie, którą kontestował adw. dr Michał Skwarzyński. Kolejnym przykładem jest obrona praw osób zatrzymywanych, gdzie także na żywo trzeba było reagować na akceptację zachowań policji ze strony przedstawicieli sądów i prokuratury https://www.polsatnews.pl/wideo-program/panstwo-w-panstwie-robi-sie-ze-mnie-przestepce-zeby-ratowac-skore-policjantom_6800335/.

Jako przykład skuteczności argumentacji adwokata można podać zakładkę case law, ale także Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce, który kilkukrotnie stwierdzał, że „…sąd odwoławczy przyznaje rację obrońcy obwinionego…”; „Należy zgodzić się ze stwierdzeniem skarżącego obrońcy…„; „Słusznie wskazuje obrońca , że…„; „Słusznie podnosi też obrońca obwinionego , iż…„; „Słusznie także podnosi – nie tylko w apelacji – obrońca obwinionego , że…„. Takie nagromadzenie tych sformułowań wynikało to z faktu, iż adwokat użył adekwatnej do tej konkretnej sprawy argumentacji i Sąd Okręgowy na dwóch stronach własnych rozważań mógł odwołać się do podnoszonych przez obronę argumentów i prawidłowo ocenić sprawę, co skutkowało uniewinnieniem klienta.  Tutaj zamieszczono 2 strony rozważań Sądu wyrok SO, a całość jest dostępna na stronie Sądu Okręgowego w Ostrołęce – link

Aby ocenić umiejętności argumentacji w pismach procesowych, można odnieść się zarówno do treści uzasadnienia w/w Wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce, jak i np. w treści uzasadnienia Wyroku NSA  w sprawie zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące – Wyrok NSA znajduje się tutaj. Orzeczenia te streszczają argumentację prawnika, która była skuteczna i profesjonalnie dobrana do konkretnej sprawy. 

Jako inne przykłady można powołać pisma opublikowane w internecie, np. odpowiedź na apelację w medialnej sprawie o wideorejestratory (zob. link) czy Skargę Konstytucyjną w sprawie o wykroczenie niewskazania sprawcy, gdzie złożono skargę konstytucyjną, która zainicjowała postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie SK 64/13.

Podobnie argumentację można odnaleźć w sprawie, gdzie klient ostatecznie został prawomocnie uniewinniony (w 2022 r.), a niestety zgłosił się on po prawomocnym wyroku skazującym i konieczna była kasacja – zob. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie sygn. akt V KK 179/19 jest on dostępny na stronie www.sn.gov.pl.