Rodzaje spraw i wynagrodzenie

Kancelaria prowadzi sprawy karne, cywilne, rodzinne i administracyjne. Wiedza i doświadczenie adwokackie powoduje, iż specjalizujemy się w sprawach trudnych i skomplikowanych.

Ponadto adwokat dr Michał Skwarzyński prowadzi sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu. Możliwe jest także prowadzenie spraw przed innymi organami i sądami międzynarodowymi. Zacięcie naukowe pozwala znaleźć skuteczne rozwiązanie na klienta także w prawie międzynarodowym czy prawie europejskim.

W Kancelarii adwokackiej przyjmuje się, iż wybór sposobu finansowania pracy adwokata, powinien być optymalny z punktu widzenia specyfiki konkretnej sprawy oraz z punktu widzenia klienta. Wynagrodzenie może mieć formę opłaty za stałą obsługę prawną, opłatę za godzinę pracy, wynagrodzenia kwotowego za sprawę, czy też wynagrodzenia uzależnionego od wyniku sprawy, w formule tzw. success fee.

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym. Usługi są dopasowywane do potrzeb konkretnego klienta, aby zoptymalizować rozwiązanie, zarówno pod względem ochrony jego interesu, jak również w kontekście kosztów finansowych pomocy prawnej.