Nasze Sprawy – Case Law

Poniżej prezentujemy przykłady oddziaływania trafnej argumentacji przygotowanej przez prawników naszej Kancelarii na orzecznictwo najważniejszych Sądów i Trybunałów. Są to ciekawe przypadki często o precedensowym charakterze związane z trafną argumentacją z zakresu praw człowieka.

Na stronie są publikowane już wpisy dotyczące, np.: represjonowanych w czasach komunistycznych, tzw. niewskazania sprawcyprzekroczenia prędkości o 50km/h w terenie zabudowanym, czy różnych konkretnych przypadków związanych z ochroną działaczy społecznych, związanych z ruchem drogowym, jak np. wizerunek funkcjonariusza na służbie. Bardzo dużo o skuteczności mówi także bogate relacjonowanie przez media zwycięskich spraw, co można odszukać w zakładce Media i Publikacje oraz podzakładce Działalność Ekspercka.

Przedstawić należy jednak także inną skuteczną działalność adw. dra Michała Skwarzyńskiego.

Jednym z przykładów jest „wyprzedzające” rozstrzygnięcie kwestii skutków orzeczeń ETPCz po zmianie regulaminu ETPCz i obecnego modelu „skreślania spraw z listy” wskutek polubownego załatwienia sprawy między Państwem a Skarżącym. Sprawą taką była sprawa Dolata przeciwko Polsce – skarga nr 74409/16. Adw. M. Skwarzyński wskazał w czasie postępowania przed ETPCz, że mamy do czynienia z problemem czy ten model pozwala wznowić postępowanie w Polsce. Trybunał wypowiedział się pozytywnie w pkt. 7-13 Decyzji z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie skargii nr 74409/16 i stwierdził, że jest to podstawa wznowienia. Następnie Sąd Najwyższy właśnie m.in. na podstawie tego poglądu ETPCz orzekł w Wyroku SN z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie sygn. akt V KA 1/20, że: „Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o skreśleniu skargi z listy spraw na podstawie art. 37 ust. 1 lit. c Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) jest „rozstrzygnięciem organu międzynarodowego” w rozumieniu art. 540 § 3 k.p.k., jeżeli jest następstwem uwzględnienia złożonej jednostronnej deklaracji państwa przyznającej, że prawa skarżącego zostały naruszone, a naruszenia te mają charakter materialny, bądź stanowią naruszenia proceduralne mające wpływ na treść orzeczenia„. Była to kwesta, którą przewidziano już na etapie postępowania przed ETPCz iodpowiednio zabezpieczono interes Klienta, aby nie miał on problemu ze wznowieniem swojego postępowania. Rozwiązało to także ten problem na przyszłość wszystkich innych osób, które wygrały w tym trybie sprawę w Trybunale w Strasbourgu.

Kolejnym przykładem są wygrane sprawy w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Jest to np. skuteczne wniesienie kasacji, mimo bardzo późnego ustanowienia obrońcą – już po prawomocnym skazaniu. Wiedza prawnicza pozwoliła skutecznie wnieść o wstrzymanie wykonania wyroku sądu apelacyjnego przez SN, a następnie uwzględniono Kasacje w sprawie V KK 179/19. Obecnie po wielu latach procesu Klient został prawomocnie uniewinniony (w 2022 r.). Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie sygn. akt V KK 179/19 jest dostępny na stronie www.sn.gov.pl. Co istotne, w sprawie tej uzykano wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku przez Sąd Najwyższy, co świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu kasacji i wniosku o wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku w sprawie. Pozwoliło to klientowi na uniknięcie odbycia w całości niesłusznie orzeczonej kary. 

Jeszcze innym przypadkiem skutecznej argumentacji w Izbie Karnej Sądu Najwyższego jest powołanie się na standard praw człowieka wobec tzw. formularzy uzasadnień wyroków skazujących i praktyki wydawania niezrozumiałych orzeczeń. Sąd Najwyższy zgodził się z obrońcą i uwzględnił kasację potwierdzając, że Konstytucja RP i Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie pozwalają ustawodawcy na dowolne ekscesy i nie może on poprzez niezrozumiały wyrok wraz z uzasadnieniem pozbawiać prawa człowieka do sądu. Jest to przykład bezpośredniego oddziaływania praw człowieka w konkretnej procedurze. Jest to Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie III KK 175/20

Dalej jako przykład wygranej w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego można podać niezwykle trudną sprawę Radnej Miejskiej, którą reprezentował adw. dr Michał Skwarzyński przeciwko Synom byłego Premiera, co czym infromowały bardzo różne media:

https://www.rp.pl/dobra-osobiste/art37844511-radna-pis-nazwala-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-jest-wyrok-sn

https://wiadomosci.onet.pl/lublin/radna-pis-nazwala-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-jest-wyrok/w8x0zx1

https://kurierlubelski.pl/lubelski-sad-znow-zajmie-sie-sprawa-nazwania-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem/ar/c1-17232693

https://www.radiomaryja.pl/informacje/sad-najwyzszy-uznal-kasacje-od-wyroku-w-sprawie-prof-anny-jaskowskiej/

https://polityka.se.pl/wiadomosci/sprawa-tadeusza-mazowieckiego-wraca-do-sadu-radnej-sie-upiecze-aa-GopM-qpVE-KhaR.html

Sprawa ta była zresztą przedmiotem bardzo wielu publikacji prasowych, w tym kwesti wstrzymania wykonania Wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie:

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-m-skwarzynski-sad-apelacyjny-w-lublinie-ws-a-jaskowskiej-nie-pozwolil-na-prawo-do-krytyki-czesci-spoleczenstwa-ktore-jest-fundamentem-demokracji/

https://polskatimes.pl/nie-bedzie-przeprosin-za-nazwanie-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-komunista-agentem-nkwd/ar/c1-15467384

https://polskatimes.pl/byla-radna-pis-nazwala-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-komunista-agentem-nkwd-anna-jaskowska-nie-przeprosi/ga/c1-15467780/zd/48242596

https://www.rp.pl/dobra-osobiste/art252791-slowami-radnej-pis-o-tadeuszu-mazowieckim-zajma-sie-sad-najwyzszy-i-trybunal-konstytucyjny

https://dziennikpolski24.pl/nie-bedzie-przeprosin-za-nazwanie-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-komunista-agentem-nkwd/ar/c1-15467384

https://kurierlubelski.pl/byla-radna-pis-nazwala-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-komunista-agentem-nkwd-anna-jaskowska-nie-przeprosi/ar/c1-15467780

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/lublin-byla-radna-pis-nie-chce-przeprosic-rodziny-tadeusza-mazowieckiego,n,1000284738.html

https://www.radiomaryja.pl/informacje/mec-m-skwarzynski-o-wyroku-w-sprawie-prof-a-jaskowskiej-orzeczenie-sadu-apelacyjnego-w-lublinie-bedzie-zaskarzone-zarowno-do-tk-jak-i-do-sadu-najwyzszego/

https://radio.lublin.pl/2021/03/radna-nazwala-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-teraz-grozi-jej-przepadek-calego-mienia/

https://wiadomosci.onet.pl/lublin/lublin-przeprosiny-dla-rodziny-mazowieckiego-sad-nie-wstrzymal-wyroku/3fflj0q

https://www.onet.pl/informacje/onetlublin/anna-jaskowska-nazwala-mazowieckiego-stalinowcem-nie-przeprosi/e041zn1,79cfc278

https://wiadomosci.onet.pl/lublin/byla-radna-pis-wciaz-nie-przeprosila-synow-tadeusza-mazowieckiego/4nthnzz

https://tvn24.pl/najnowsze/lublin-byla-radna-nazwala-tadeusza-mazowieckiego-agentem-nkwd-wciaz-nie-ma-przeprosin-5033385

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-03-04/nazwala-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-skargi-ws-bylej-radnej-pis/

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26843280,byla-radna-pis-nazwala-mazowieckiego-stalinowcem-nie-przeprosi.html

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8117145,tadeusz-mazowiecki-radna-pis-anna-jaskowska-sad-przeprosiny-wstrzymanie-wyroku.html

https://natemat.pl/357673,byla-radna-pis-znieslawila-rodzine-mazowieckiego-nie-musi-przepraszac

https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,26686549,byla-radna-pis-skazana-za-nazwanie-mazowieckiego-stalinowcem.html

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/nie-bedzie-przeprosin-za-nazwanie-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-komunista-agentem-nkwd/ar/c1-15467384

https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/175483/nazwala-mazowieckiego-stalinowcem-decyzja-sadu-ws-radnej-pis.html

https://dziennikzachodni.pl/tadeusz-mazowiecki-nazwany-stalinowcem-przez-byla-radna-pis-sad-czesciowo-wstrzymal-wykonanie-wyroku-w-sprawie/ar/c1-15485388

https://newsbeezer.com/polandeng/there-is-no-pln-8-million-to-post-an-apology

https://www.newsy-today.com/a-former-pis-councilor-called-mazowiecki-a-stalinist-he-will-not-apologize-because-he-does-not-have-8-million-zlotys/

https://crowdmedia.pl/radna-pis-wyzywala-mazowieckiego-od-stalinowcow-sprawie-przyjrzy-sie-sad-najwyzszy/

Przykładem skuteczności dra adw. Michała Skwarzyńskiego jest także wygrana sprawy z urzędu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Wyrok SN z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie sygn. akt III PSKP 21/22 jest w bazie orzeczeń Sądu Najwyższego, ale o sprawie informowały również media:

https://www.prawo.pl/student/odszkodowanie-za-uniemozliwienie-rozwoju-naukowego-dla-pracownika-akademickiego,522806.html

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/9291853,sprawa-o-przywrocenie-do-pracy-wstrzymuje-przedawnienie-roszczen-zwiaz.html

Kolejnym przykładem skuteczności są sprawy w Sądach Administracyjnych, jak sprawa dotycząca praw jazdy: http://adw.org.pl/wznowienie-sprawy-o-zatrzymanie-prawa-jazdy/ czy sprawy dyscyplinarne kontrolowane w Sądach Administracyjnych: http://adw.org.pl/wygrana-sprawa-dyscyplinarna-funkcjonariusza/.