Nasze Sprawy – Case Law

Poniżej prezentujemy przykłady oddziaływania trafnej argumentacji przygotowanej przez prawników naszej Kancelarii na orzecznictwo najważniejszych Sądów i Trybunałów. Są to ciekawe przypadki często o precedensowym charakterze związane z trafną argumentacją z zakresu praw człowieka.

Na stronie są publikowane już wpisy dotyczące, np.: represjonowanych w czasach komunistycznych, tzw. niewskazania sprawcy, przekroczenia prędkości o 50km/h w terenie zabudowanym, czy różnych konkretnych przypadków związanych z ochroną działaczy społecznych, związanych z ruchem drogowym, jak np. wizerunek funkcjonariusza na służbie. Bardzo dużo o skuteczności mówi także bogate relacjonowanie przez media zwycięskich spraw, co można odszukać w zakładce Media i Publikacje oraz podzakładce Działalność Ekspercka.

Przedstawić należy jednak także inną skuteczną działalność adw. dra Michała Skwarzyńskiego.

Jednym z przykładów jest "wyprzedzające" rozstrzygnięcie kwestii skutków orzeczeń ETPCz po zmianie regulaminu ETPCz i obecnego modelu „skreślania spraw z listy” wskutek polubownego załatwienia sprawy między Państwem a Skarżącym. Sprawą taką była sprawa Dolata przeciwko Polsce – skarga nr 74409/16. Adw. M. Skwarzyński wskazał w czasie postępowania przed ETPCz, że mamy do czynienia z problemem czy ten model pozwala wznowić postępowanie w Polsce. Trybunał wypowiedział się pozytywnie w pkt. 7-13 Decyzji z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie skargii nr 74409/16 i stwierdził, że jest to podstawa wznowienia. Następnie Sąd Najwyższy właśnie m.in. na podstawie tego poglądu ETPCz orzekł w Wyroku SN z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie sygn. akt V KA 1/20, że: "Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o skreśleniu skargi z listy spraw na podstawie art. 37 ust. 1 lit. c Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) jest "rozstrzygnięciem organu międzynarodowego" w rozumieniu art. 540 § 3 k.p.k., jeżeli jest następstwem uwzględnienia złożonej jednostronnej deklaracji państwa przyznającej, że prawa skarżącego zostały naruszone, a naruszenia te mają charakter materialny, bądź stanowią naruszenia proceduralne mające wpływ na treść orzeczenia". Była to kwesta, którą przewidziano już na etapie postępowania przed ETPCz i odpowiednio zabezpieczono interes Klienta, aby nie miał on problemu ze wznowieniem swojego postępowania. Rozwiązało to także ten problem na przyszłość wszystkich innych osób, które wygrały w tym trybie sprawę w Trybunale w Strasbourgu.

Kolejnym przykładem są wygrane sprawy w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. Jest to np. skuteczne wniesienie kasacji, mimo bardzo późnego ustanowienia obrońcą – już po prawomocnym skazaniu. Wiedza prawnicza pozwoliła skutecznie wnieść o wstrzymanie wykonania wyroku sądu apelacyjnego przez SN, a następnie uwzględniono Kasacje w sprawie V KK 179/19. Obecnie po wielu latach procesu Klient został prawomocnie uniewinniony (w 2022 r.). Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie sygn. akt V KK 179/19 jest dostępny na stronie www.sn.gov.pl. Co istotne, w sprawie tej uzykano wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku przez Sąd Najwyższy, co świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu kasacji i wniosku o wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku w sprawie. Pozwoliło to klientowi na uniknięcie odbycia w całości niesłusznie orzeczonej kary. 

Jeszcze innym przypadkiem skutecznej argumentacji w Izbie Karnej Sądu Najwyższego jest powołanie się na standard praw człowieka wobec tzw. formularzy uzasadnień wyroków skazujących i praktyki wydawania niezrozumiałych orzeczeń. Sąd Najwyższy zgodził się z obrońcą i uwzględnił kasację potwierdzając, że Konstytucja RP i Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie pozwalają ustawodawcy na dowolne ekscesy i nie może on poprzez niezrozumiały wyrok wraz z uzasadnieniem pozbawiać prawa człowieka do sądu. Jest to przykład bezpośredniego oddziaływania praw człowieka w konkretnej procedurze. Jest to Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie III KK 175/20

Dalej jako przykład wygranej w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego można podać niezwykle trudną sprawę Radnej Miejskiej, którą reprezentował adw. dr Michał Skwarzyński przeciwko Synom byłego Premiera, co czym infromowały bardzo różne media:

https://www.rp.pl/dobra-osobiste/art37844511-radna-pis-nazwala-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-jest-wyrok-sn

https://wiadomosci.onet.pl/lublin/radna-pis-nazwala-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-jest-wyrok/w8x0zx1

https://kurierlubelski.pl/lubelski-sad-znow-zajmie-sie-sprawa-nazwania-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem/ar/c1-17232693

https://www.radiomaryja.pl/informacje/sad-najwyzszy-uznal-kasacje-od-wyroku-w-sprawie-prof-anny-jaskowskiej/

https://polityka.se.pl/wiadomosci/sprawa-tadeusza-mazowieckiego-wraca-do-sadu-radnej-sie-upiecze-aa-GopM-qpVE-KhaR.html

https://wiez.pl/2023/02/02/sad-najwyzszy-jaskowska-mazowiecki/

Sprawa ta była zresztą przedmiotem bardzo wielu publikacji prasowych, w tym kwesti wstrzymania wykonania Wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie:

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-m-skwarzynski-sad-apelacyjny-w-lublinie-ws-a-jaskowskiej-nie-pozwolil-na-prawo-do-krytyki-czesci-spoleczenstwa-ktore-jest-fundamentem-demokracji/

https://polskatimes.pl/nie-bedzie-przeprosin-za-nazwanie-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-komunista-agentem-nkwd/ar/c1-15467384

https://polskatimes.pl/byla-radna-pis-nazwala-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-komunista-agentem-nkwd-anna-jaskowska-nie-przeprosi/ga/c1-15467780/zd/48242596

https://www.rp.pl/dobra-osobiste/art252791-slowami-radnej-pis-o-tadeuszu-mazowieckim-zajma-sie-sad-najwyzszy-i-trybunal-konstytucyjny

https://dziennikpolski24.pl/nie-bedzie-przeprosin-za-nazwanie-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-komunista-agentem-nkwd/ar/c1-15467384

https://kurierlubelski.pl/byla-radna-pis-nazwala-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-komunista-agentem-nkwd-anna-jaskowska-nie-przeprosi/ar/c1-15467780

https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/lublin-byla-radna-pis-nie-chce-przeprosic-rodziny-tadeusza-mazowieckiego,n,1000284738.html

https://www.radiomaryja.pl/informacje/mec-m-skwarzynski-o-wyroku-w-sprawie-prof-a-jaskowskiej-orzeczenie-sadu-apelacyjnego-w-lublinie-bedzie-zaskarzone-zarowno-do-tk-jak-i-do-sadu-najwyzszego/

https://radio.lublin.pl/2021/03/radna-nazwala-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-teraz-grozi-jej-przepadek-calego-mienia/

https://wiadomosci.onet.pl/lublin/lublin-przeprosiny-dla-rodziny-mazowieckiego-sad-nie-wstrzymal-wyroku/3fflj0q

https://www.onet.pl/informacje/onetlublin/anna-jaskowska-nazwala-mazowieckiego-stalinowcem-nie-przeprosi/e041zn1,79cfc278

https://wiadomosci.onet.pl/lublin/byla-radna-pis-wciaz-nie-przeprosila-synow-tadeusza-mazowieckiego/4nthnzz

https://tvn24.pl/najnowsze/lublin-byla-radna-nazwala-tadeusza-mazowieckiego-agentem-nkwd-wciaz-nie-ma-przeprosin-5033385

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-03-04/nazwala-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-skargi-ws-bylej-radnej-pis/

https://www.magnapolonia.org/byla-radna-pis-nie-zamierza-przeprosic-za-nazwanie-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-i-agentem-nkwd/

https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26843280,byla-radna-pis-nazwala-mazowieckiego-stalinowcem-nie-przeprosi.html

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8117145,tadeusz-mazowiecki-radna-pis-anna-jaskowska-sad-przeprosiny-wstrzymanie-wyroku.html

https://wiez.pl/2021/03/01/byla-radna-pis-wciaz-nie-przeprosila-za-swoje-slowa-o-tadeuszu-mazowieckim/

https://natemat.pl/357673,byla-radna-pis-znieslawila-rodzine-mazowieckiego-nie-musi-przepraszac

https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,26686549,byla-radna-pis-skazana-za-nazwanie-mazowieckiego-stalinowcem.html

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/nie-bedzie-przeprosin-za-nazwanie-tadeusza-mazowieckiego-stalinowcem-komunista-agentem-nkwd/ar/c1-15467384

https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/175483/nazwala-mazowieckiego-stalinowcem-decyzja-sadu-ws-radnej-pis.html

https://dziennikzachodni.pl/tadeusz-mazowiecki-nazwany-stalinowcem-przez-byla-radna-pis-sad-czesciowo-wstrzymal-wykonanie-wyroku-w-sprawie/ar/c1-15485388

https://newsbeezer.com/polandeng/there-is-no-pln-8-million-to-post-an-apology

https://www.newsy-today.com/a-former-pis-councilor-called-mazowiecki-a-stalinist-he-will-not-apologize-because-he-does-not-have-8-million-zlotys/

https://crowdmedia.pl/radna-pis-wyzywala-mazowieckiego-od-stalinowcow-sprawie-przyjrzy-sie-sad-najwyzszy/

Przykładem skuteczności dra adw. Michała Skwarzyńskiego jest także wygrana sprawy z urzędu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Wyrok SN z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie sygn. akt III PSKP 21/22 jest w bazie orzeczeń Sądu Najwyższego, ale o sprawie informowały również media:

https://www.prawo.pl/student/odszkodowanie-za-uniemozliwienie-rozwoju-naukowego-dla-pracownika-akademickiego,522806.html

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/9291853,sprawa-o-przywrocenie-do-pracy-wstrzymuje-przedawnienie-roszczen-zwiaz.html