Adw. Michał Skwarzyński

Michał Skwarzyński od 2012 r. jest doktorem nauk prawnych o specjalności praw człowieka, a także adwokatem w Lubelskiej Izbie Adwokackiej.

Michał Skwarzyński w latach 2004 – 2009 odbył wyższe studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W roku 2009 obronił pracę magisterską pt.: „Odpowiedzialność karna za elektroniczne naruszenie praw autorskich”. Następnie w latach 2009 – 2011 był doktorantem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Kierunek: Prawo. Zdał wszystkie egzaminy wymagane programem studiów doktoranckich oraz egzamin z dyscypliny dodatkowej – Ekonomii oraz z Języka Angielskiego, średnia wszystkich ocen 5.0.

Michał Skwarzyński od 2012 r. jest doktorem nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność Prawa Człowieka. Stopień naukowy uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Specyfika prawa człowieka do własności intelektualnej a granice jej dziedziczenia w polskim porządku prawnym”. Doktor Michał Skwarzyński figuruje w oficjalnej bazie Ludzie Nauki oraz w Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Szczególnym przedmiotem zainteresowań dr Michała Skwarzyńskiego są prawa człowieka i własność intelektualna, właśnie tych zagadnień dotyczy największa część jego publikacji naukowych.

W 2012 r. dr Michał Skwarzyński został wpisany przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na Listę Adwokatów w Lublinie, fakt wpisu na listę adwokacką jest potwierdzony na oficjalnej stronie adwokatury, należy w wyszukiwarce wpisać nazwisko interesującego nas adwokata.

Adwokat Michał Skwarzyński ma bogate, wieloletnie doświadczenie zawodowe. Od sierpnia 2007 r. do grudnia 2009 r. zdobywał doświadczenie w ramach praktyk zawodowych w Kancelarii Adwokackiej. Następnie od stycznia 2010 r. rozpoczął trzyletnią aplikację adwokacką, którą ukończył w 2012 r.

Adwokat dr Michał Skwarzyński jest pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, szczegółowe informacje związane z jego działalnością naukową znajdują się na stronie:http://pracownik.kul.pl/michal.skwarzynski/zyciorys. Jest on również ekspertem Uniwersytetu w następujących dziedzinach:

  • prawa człowieka, ochrona praw człowieka, prawo międzynarodowe
  • sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
  • organy ochrony prawnej
  • prawo o adwokaturze
  • aplikacje prawnicze,
  • własność intelektualna, prawa autorskie
  • prawne aspekty internetu
  • praktyka stosowania prawa.

Adwokat dr Michał Skwarzyński prowadzi sprawy karne, cywilne i administracyjne oraz specjalizuje się w sprawach trudnych i skomplikowanych. Ponadto adwokat dr Michał Skwarzyński prowadzi sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu.

Z zasady adwokat dr Michał Skwarzyński nie zajmuje się sprawami rozwodowymi.

Dr Michał Skwarzyński ma także duże doświadczenie w pracy dydaktycznej i prowadził dotychczas zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:

Ćwiczenia z przedmiotu: „Prawoznawstwo”;

Ćwiczenia z przedmiotu: „Prawa człowieka i ich ochrona”;

Ćwiczenia z przedmiotu: „Postępowanie sądowo-administracyjne”;

Konwersatorium z przedmiotu: „Prawa podstawowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” (aktualnie przedmiot nosi nazwę: „Prawa podstawowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (konwersatorium)”;

Ćwiczenia z przedmiotu: „Postępowania przed organami ochrony praw człowieka”;

Wykład dla doktorantów: „Metodologia nauk prawnych”;

Wykład dla doktorantów: „Etyka badań naukowych”;

Wykład z przedmiotu: „Prawa człowieka i ich ochrona”;

Wykład z przedmiotu: „Human Rights Protection in Europe”;

Wykład z przedmiotu: „Ochrona praw człowieka w Europie”;

Wykład z przedmiotu: „Ochrona własności intelektualnej”;

Wykład z przedmiotu: „Administracja w świetle standardów praw człowieka”;

Wykład z przedmiotu: „Uprawnienia służb specjalnych a prawa człowieka”;

Laboratorium z przedmiotu: „Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze” (rok 2013/2014, dwie grupy po 25 osób);

Konwersatorium: „Metodologia egzaminów na aplikacje prawnicze”;

Konwersatorium: „Uprawnienia służb mundurowych” kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne;

Proseminarium.

Prywatnie Michał Skwarzyński interesuje się sportem, jest aktywnym szachistą, trzykrotnie brał udział w finale Szachowych Akademickich Mistrzostw Polski, jako Reprezentant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w tym jako Kapitan Drużyny. Ponadto Michał Skwarzyński interesuje się nowoczesnymi technologiami, informatyką, a także gemmologią, petrologią, paleontologią. Od zawsze pasjonowała go także historia, w liceum zwyciężył on w „V Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – Literackim poświęconym Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu”, który był organizowany przez Związek Piłsudczyków pod patronatem Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz był finalistą konkursu „Polska Piastów”. Michał Skwarzyński posiada również uprawnienia strzeleckie – prowadzącego strzelanie i zajmuje się szkoleniami związanymi z obroną konieczną bronią palną i pozwoleniami na broń.