Jednostki Podręcznika Prawo Międzynarodowe Praw Człowieka

 

1. Wprowadzenie do: Rozdział I. Siatka pojęć i ogólne zasady praw człowieka, s. 3;

 

 

2. Wprowadzenie do: § 1.  Siatka pojęć s. 4

 

 

3. § 1. Siatka pojęć II. Definicja praw człowieka s. 12 

 

 

4. § 1. Siatka pojęć III. Prawa a wolność człowieka s. 14 

 

 

5. Wprowadzenie do: § 3. Podmioty chronione 30 

 

 

6. § 3. Podmioty chronione I. System praw człowieka jako normatywny model ochrony praw jednostki s. 30

 

 

7. Wprowadzenie do: § 3. Podmioty chronione II. Ochrona praw osób prawnych, zbiorowości i państw w systemie praw człowieka s. 33 

 

 

8. § 3. Podmioty chronione II. Ochrona praw osób prawnych, zbiorowości i państw w systemie praw człowieka 1. Ochrona praw osób prawnych w systemie praw człowieka, s. 34 

 

 

9. § 3. Podmioty chronione II. Ochrona praw osób prawnych, zbiorowości i państw w systemie praw człowieka 2. Ochrona praw zbiorowości i państw w systemie praw człowieka s. 35 

 

 

10. Wprowadzenie do: § 4. Ogólne zasady praw człowieka s. 51 

 

 

11. § 4. Ogólne zasady praw człowieka I. Generacje praw człowieka s. 51

 

 

12. § 4. Ogólne zasady praw człowieka II. Wertykalne i horyzontalne oddziaływanie praw człowieka s. 54

 

 

13. § 4. Ogólne zasady praw człowieka III. Koncepcja marginesu oceny s. 55

 

 

14. § 4. Ogólne zasady praw człowieka IV. Specyfika wykładni norm w systemie praw człowieka s. 57

 

 

15. § 4. Ogólne zasady praw człowieka V. Klauzule limitacyjne praw człowieka s. 61

 

 

16. § 4. Ogólne zasady praw człowieka VI. Ogólne zasady derogacji praw człowieka s. 63 

 

 

17. Wprowadzenie do: Rozdział II. Normatywny system ochrony praw człowieka s. 68

 

 

18. Wprowadzenie do: § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka s. 133

 

 

19. Wprowadzenie do: § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka I. Konstytucyjny system ochrony praw człowieka s. 133 

 

 

20. § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka I. Konstytucyjny system ochrony praw człowieka 1. System ochrony praw człowieka jako podmiotowych praw konstytucyjnych s. 135

 

 

21. § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka I. Konstytucyjny system ochrony praw człowieka 2. Ustrój ochrony praw człowieka w Konstytucji RP s. 137

 

 

22. Wprowadzenie do: § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka II. System ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych s. 138

 

 

23. § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka II. System ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych 1. Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym s. 138

 

 

24. § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka II. System ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych 2. Ustawa o Sądzie Najwyższym s. 142

 

 

25. § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka II. System ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych 3. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich s. 142

 

 

26. § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka II. System ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych 4. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka s. 143 

 

 

27. § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka III. Regulacja przeciwko przewlekłości postępowania s. 144

 

 

28. § 8. Krajowy system ochrony praw człowieka IV. Gwarancje ochrony praw jednostki w procedurach s. 145 

 

 

29. Wprowadzenie do: Rozdział III. Organy i środki ochrony praw człowieka s. 148;

 

 

30. Wprowadzenie do: § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka s. 209 

 

 

31. Wprowadzenie do: § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka I. Konstytucyjne organy i środki ochrony praw człowieka s. 209 

 

 

32. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka I. Konstytucyjne organy i środki ochrony praw człowieka 1. Organizacja i skład Trybunału Konstytucyjnego w Konstytucji RP s. 210

 

 

33. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka I. Konstytucyjne organy i środki ochrony praw człowieka 2. Organizacja pozostałych organów ochrony praw człowieka w Konstytucji RP s. 210 

 

 

34. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka I. Konstytucyjne organy i środki ochrony praw człowieka 3. Środki ochrony praw człowieka przewidziane w Konstytucji RP s. 211

 

 

35. Wprowadzenie do: § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka II. Organizacja organów ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych s. 214

 

 

36. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka II. Organizacja organów ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych 1. Skład Trybunału Konstytucyjnego s. 214

 

 

37. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka II. Organizacja organów ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych 2. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego s. 215

 

 

38. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka II. Organizacja organów ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych 3. Rzecznik Praw Obywatelskich s. 217

 

 

39. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka II. Organizacja organów ochrony praw człowieka w ustawach szczegółowych 4. Rzecznik Praw Dziecka s. 221

 

 

40. Wprowadzenie do: § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka III. Środki ochrony praw człowieka s. 222 

 

 

41. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka III. Środki ochrony praw człowieka 1. Skarga konstytucyjna s. 223

 

 

42. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka III. Środki ochrony praw człowieka 2. Prośba o złożenie wniosku o zbadanie konstytucyjności lub zadanie pytania prawnego o zgodność z Konstytucją RP s. 224 

 

 

43. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka III. Środki ochrony praw człowieka 3. Sygnalizacja przez TK Sejmowi i Senatowi oraz innym organom stanowiącym prawo istnienia uchybień i luk w prawie s. 224

 

 

44. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka III. Środki ochrony praw człowieka 4. Skarga nadzwyczajna s. 225

 

 

45. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka III. Środki ochrony praw człowieka 5. Skarga na przewlekłość postępowania s. 226

 

 

46. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka III. Środki ochrony praw człowieka 6. Inicjowanie postępowania przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Rzecznikiem Praw Dziecka s. 227

 

 

47. § 13. Krajowe organy i środki ochrony praw człowieka III. Środki ochrony praw człowieka 7. Środki uchylające prawomocne rozstrzygnięcie sprzeczne z prawami człowieka s. 227 

 

 

48. Wprowadzenie do:  Rozdział VI. Prawa człowieka – część szczegółowa s. 261

 

 

49. Wprowadzenie do: § 20. Osobiste prawa człowieka s. 262

 

 

50. Wprowadzenie do: § 20. Osobiste prawa człowieka I. Ochrona integralności fizycznej jednostki w systemie praw człowieka s. 263 

 

 

51. Wprowadzenie do: § 20. Osobiste prawa człowieka II. Ochrona indywidualności i interakcji jednostki w systemie praw człowieka s. 275 

 

 

52. § 20. Osobiste prawa człowieka II. Ochrona indywidualności i interakcji jednostki w systemie praw człowieka 1. Prawo do wolności sumienia i religii s. 275

 

 

53. § 20. Osobiste prawa człowieka II. Ochrona indywidualności i interakcji jednostki w systemie praw człowieka 2. Prawo do poszanowania prywatności, życia rodzinnego, mieszkania i korespondencji s. 279

 

 

54. § 20. Osobiste prawa człowieka II. Ochrona indywidualności i interakcji jednostki w systemie praw człowieka 3. Swoboda ekspresji s. 282 

 

 

55. Wprowadzenie do: § 21. System gwarancji ochrony praw człowieka wobec wykonywania imperium państwa s. 299

 

 

56. § 21. System gwarancji ochrony praw człowieka wobec wykonywania imperium państwa III. Ewolucja oddziaływania ochrony prawa człowieka do własności w systemie praw człowieka s. 324

 

 

57. Wprowadzenie do: § 22. Zakaz jako negatywny instrument modelu normatywnego ochrony praw jednostki s. 328 

 

 

58. § 22. Zakaz jako negatywny instrument modelu normatywnego ochrony praw jednostki I. Zakaz karania bez podstawy prawnejs. 329 

 

 

59. § 22. Zakaz jako negatywny instrument modelu normatywnego ochrony praw jednostki IV. Zakaz dyskryminacji s. 347 

 

 

60. Współautor: Przedmowa współautorzy z K. Orzeszyna, R. Tabaszewski

  

 

 

 

 

 

 

 

  Jednostki podręcznika: „Prawo Międzynarodowe Praw Człowieka”, współautor K. Orzeszyna, R. Tabaszewski, Warszawa C.H. Beck 2020, ss. 355. Wyłączne autorstwo dra Michała Skwarzyńskiego poniższych jednostek podręcznika: