Zatrzymanie Prawa Jazdy

Adwokat Michał Skwarzyński zajmuje się sprawami dotyczącymi zatrzymania prawa jazdy. Dotyczy to zatrzymań w związku z przestępstwami lub wykroczeniami drogowymi, ale również sprawami o zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie 50 km/h w terenie zabudowanym

W sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń drogowych, istnieją procedury dotyczące odzyskania zatrzymanego przez policję prawa jazdy. Trzeba mieć wiedzę jak dokument odzyskać i jest ona dość powszechna.

Zdecydowanie trudniej jest z kwestią zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. Niewielu prawników zna mechanizmy odzyskania dokumentów w takiej sytuacji. Adwokat Michał Skwarzyński opracował metodologię odzyskiwania praw jazdy w wypadku zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie 50 km/h w terenie zabudowany. W każdej sprawie, która dawała ku temu podstawy adwokat Michał Skwarzyński odzyskał dokument do czasu zakończenia sprawy o wykroczenie – każdy wniosek przygotowany przez adwokata był skuteczny. Ważne jest, aby nie przyjmować mandatu i skorzystać z pomocy adwokata. Starosta nie ma wyjścia i musi zwrócić dokument prawa jazdy. Konieczne jest wtedy przeprowadzenie dwóch postępowań – administracyjnego o prawo jazdy oraz karnego o wykroczenie. Jeśli w sprawie o wykroczenie wykaże się brak przekroczenia prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym prawo jazdy nie zostanie zatrzymane. 

Adwokat prowadził także precedensową sprawę o odzyskanie prawa jazdy, gdzie klient zgłosił się na bardzo późnym etapie – po decyzji starosty, decyzji SKO i wyroku WSA. Adwokat Michał Skwarzyński przygotował skargę kasacyjną i uchylił wszystkie błędne rozstrzygnięcia.Wyrok ten jest ważny dla innych kierujących bowiem pozwala wykazać, konieczność kontroli przez starostę informacji z policji. W sprawę zaangażowane było Stowarzyszenie Prawo na Drodze i jego Prezes, który przygotował cenną opinię prawną o Rapidach 1a. Sprawą zainteresowały się media i będzie ona „ratunkiem” dla wielu skrzywdzonych kierujących, którzy nie powinni tracić prawa jazdy. Wyrok NSA znajduje się tutaj.

Po tym wyroku NSA starosta w zasadzie nie miał możliwości odmówić zwrotu dokumentu prawa jazdy, jeśli są ku temu podstawy – użyje się stosownych w danej sprawie argumentów. Każda sprawa jest inna i w każdej występuje inna zasadna argumentacja. Nie da się zatem „wygenerować” pisma, które będzie pasowało do każdej sprawy. 

Niestety w dniu 1 lipca 2019 r. zapadła Uchwała NSA w sprawie sygn. akt I OPS 3/18, która w sposób oczywisty łamie konstytucyjny i międzynarodowy standard prawa człowieka do rzetelnego procesu i prawa człowieka do obrony. Uchwała ta określa, że nie jest zagadnieniem wstępnym wyrok sądu wykroczeniowego. Wyklucza to w praktyce kontrolę sądową twierdzenia policjanta. Uchwała ta utrudnia możliwość odzyskania dokumentu, jednak pozostaje jeszcze możliwość dwojakiej argumentacji. Jest tak dlatego, iż cała regulacja dotycząca zatrzymania praw jazdy za przekroczenie 50 km/h w terenie zabudowanym jest poddana kontroli konstytucyjnej i międzynarodowej. 

Wskutek tej kontroli w ramach systemu ochrony praw człowieka, jaką zainicjował adw. Michał Skwarzyński istnieje obecnie „wąska ścieżka”, która pozwala na wykorzystanie możliwości odzyskania zatrzymanego prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h. 

Była ona stosowana wobec Klientów Kancelarii, a teraz wobec stwierdzenia niekonstytucyjności modelu „50+” – zob. wyrok TK z dnia 13 grudnia 2022 r. sygn. akt K 4/21, mogą oni teraz bez problemu uzyskać stwierdzenie, że zatrzymanie prawa jazdy było nielegalne i umożliwia to ubieganie się o odszkodowanie.