Zatrzymanie Prawa Jazdy

Adwokat Michał Skwarzyński zajmuje się sprawami dotyczącymi zatrzymania prawa jazdy. Dotyczy to zatrzymań w związku z przestępstwami lub wykroczeniami drogowymi, ale również sprawami o zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie 5o km/h. 

W sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń drogowych, istnieją procedury dotyczące odzyskania zatrzymanego przez policję prawa jazdy. Trzeba mieć wiedzę jak dokument odzyskać i jest ona dość powszechna.

Zdecydowanie trudniej jest z kwestią zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. Niewielu prawników zna mechanizmy odzyskania dokumentów w takiej sytuacji. Adwokat Michał Skwarzyński opracował metodologię odzyskiwania praw jazdy w wypadku zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie 50 km/h w terenie zabudowany. W każdej sprawie, która dawała ku temu podstawy adwokat Michał Skwarzyński odzyskał dokument do czasu zakończenia sprawy o wykroczenie – każdy wniosek przygotowany przez adwokata był skuteczny. Ważne jest, aby nie przyjmować mandatu i skorzystać z pomocy adwokata. Starosta nie ma wyjścia i musi zwrócić dokument prawa jazdy. Konieczne jest wtedy przeprowadzenie dwóch postępowań – administracyjnego o prawo jazdy oraz karnego o wykroczenie. Jeśli w sprawie o wykroczenie wykaże sie brak przekroczenia prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym prawo jazdy nie zostanie zatrzymane.

Adwokat prowadził także precedensową sprawę o odzyskanie prawa jazdy, gdzie klient zgłosił się na bardzo późnym etapie – po decyzji starosty, decyzji SKO i wyroku WSA. Adwokat Michał Skwarzyński przygotował skargę kasacyjną i uchylił wszystkie błędne rozstrzygnięcia. Wyrok ten jest ważny dla innych kierujących bowiem pozwala wykazać, konieczność kontroli przez starostę informacji z policji. W sprawę zaangażowane było Stowarzyszenie Prawo na Drodze i jego Prezes, który przygotował cenną opinię prawną o Rapidach 1a. Sprawą zainteresowały się media i będzie ona "ratunkiem" dla wielu skrzywdzonych kierujących, którzy nie powinni tracić prawa jazdy. Wyrok NSA znajduje się tutaj.

Po tym wyroku NSA starosta nie ma w zasadzie możliwości odmówić zwrotu dokumentu prawa jazdy, jeśli są ku temu podstawy – użyje się stosownych w danej sprawie argumentów. Każda sprawa jest inna i w każdej występuje inna zasadna argumentacja. Nie da się zatem "wygenerować" pisma, które będzie pasowało do każdej sprawy.