Prawa Człowieka

Szczególnym zainteresowaniem adwokata Michała Skwarzyńskiego zarówno naukowym, jak i w ramach wykonywania zawodu adwokata jest ochrona praw człowieka.

Dotyczy to nie tylko podkreślania ochrony praw człowieka w różnych procedurach, lecz także realizowanie ochrony praw jednostki poprzez skargi do Trybunału Konstytucyjnego, jak i skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Doświadczenie zawodowe, a także wiedza oraz specjalność naukowa z zakresu praw człowieka, są podstawą merytoryczną dla adwokata Michała Skwarzyńskiego, aby reprezentować klientów w tego typu sprawach.

Możliwe jest także prowadzenie spraw przed innymi organami i sądami międzynarodowymi. Zacięcie naukowe pozwala znaleźć skuteczne rozwiązanie dla klienta, także w prawie międzynarodowym czy prawie europejskim.

Prawa człowieka, a zwłaszcza standardy strasburskie są skutecznym argumentem, niestety często pomijanym w postępowaniach sądowych. Pozwalają one uzyskać słuszne i sprawiedliwe rozstrzygnięcie, ponieważ zwiększają skuteczność argumentacji reprezentowanej strony.