O Kancelarii

Siedzibą Kancelarii Adwokackiej jest Lublin, lecz pomoc prawna jest świadczona także w innych miejscach, zwłaszcza przed różnymi sądami w kraju i zagranicą.

Kancelaria Adwokacka tworzona jest przez Adwokata dra Michała Skwarzyńskiego i innych współpracujących prawników. Z uwagi na działalność naukową, adwokat Michał Skwarzyński korzysta także z pomocy wielu naukowców – specjalistów z konkretnych działów prawa. Pozwala to na odnalezienie  skutecznego rozwiązania dla nawet szczególnie trudnych i skomplikowanych spraw.

W Kancelarii adwokackiej przyjmuje się, iż wybór sposobu finansowania pracy adwokata, powinien być optymalny z punktu widzenia specyfiki konkretnej sprawy oraz z punktu widzenia klienta. Wynagrodzenie może mieć formę opłaty za stałą obsługę prawną, opłatę za godzinę pracy, wynagrodzenia kwotowego za sprawę, czy też wynagrodzenia uzależnionego od wyniku sprawy, w formule tzw. success fee.