Mierniki prędkości

  Adwokat Michał Skwarzyński broni w sprawach dotyczących mierników prędkości, więc w sprawach o przekroczenie prędkości, zdając sobie sprawę, że z uwagi na ich masowość bardzo często dochodzi do skazywania osób niewinnych, które nie przekroczyły prędkości. Działalność ta jest powiązana z pracą naukową oraz oddziaływaniem środków masowego przekazu, aby do takich sytuacji nie dochodziło, co wymaga zmian systemowych. Te ostatnie udało się wprowadzi w zakresie fotoradarów, gdzie odebrano możliwość korzystania z nich przez straże miejskie, co było źródłem wielu nadużyć.

Dotyczy to np. używania przez policję urządzeń Rapid 1A, mimo że urządzenie to nie odróżnia kierunków ruchu pojazdów. Przykładem tego typu jest sprawa relacjonowana przez stację TVN.

http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,kierowca-sadzi-sie-z-drogowka-radar-nie-moze-byc-uzywany,229242.html

Kolejnym przypadkiem jest używanie urządzeń Iskra, które w rzeczywistych warunkach drogowych potrafią nierzetelnie przedstawić pomiar prędkości, co wypadku przekroczenia prędkości o ponad 50km/h skutkuje niesłusznym odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące.

Przykład takiej sprawy, gdzie bronił adwokat Michał Skwarzyński znajduje się pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=16usKevElgQ

Problematyczne w praktyce jest także stosowanie urządzeń Ultralyte – lidar, laserowy miernik prędkości, gdzie błędne szkolenia operatorów lub ich brak oraz sposób działania urządzenia generują nierzetelne pomiary prędkości.  Przykładem takiej sprawy, gdzie występował adwokat Michał Skwarzyński jest ta opisywana poniżej: http://prawonadrodze.org.pl/zapadl-wyrok-uniewinniajacy-w-sprawie-pomiaru-predkosci-wykonanego-przez-nieprzeszkolonego-policjanta/.

Adwokat Michał Skwarzyński bronił w precedensowym procesie dotyczącym prędkościomierzy kontrolnych popularnie zwanych wideorejestratorami. Sąd orzekł, że w państwie prawa nie można stosować urządzeń, które mierzą własną prędkość, a nie prędkość pojazdu poddawanego kontroli.

Adwokat Michał Skwarzyński opublikował dwie ważne publikacje naukowe w zakresie mierników prędkości. Pierwszą jest artykuł naukowy „Wartość dowodowa pomiarów wykonanych prędkościomierzami kontrolnymi – videorejestratorami w sprawach o przekroczenie prędkości, w świetle standardów praw człowieka”, Palestra 4/2018, s.85-97 oraz rozdział w monografii pt.: „Znaczenie dowodowe prawnometrologicznych ręcznych urządzeń, radarowych i lidarowych w sprawach o przekroczenie prędkości”, w monografii pt.: „Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu w ruchu drogowego”, red. M. Skwarzyński, A. Mezglewski, Lublin 2018.

Istotna jest także działalność edukacyjna zwiększająca świadomość społeczną w zakresie urządzeń pomiarowych. Jako przykład takiej działalności, w zakresie prędkościomierzy kontrolnych, jest program Państwo w Państwie z dnia 19 listopada 2017 r. z udziałem m.in. Emila Rau, osoby reprezentującej GUM, biegłego sądowego, prof. dra hab. Artura Mezglewskiego i dra Michała Skwarzyńskiego. W programie, który wykazywał błędność metodologiczną pracy tego typu urządzenia, po pytaniu adw. dra Michała Skwarzyńskiego publicznie przyznano pozorność badań urządzenia przed jego dopuszczeniem do użytkowania  zob.: https://www.ipla.tv/Panstwo-w-panstwie-wadliwe-wideorejestratory/vod-11038095, ok. 36-41 minuta.

Adwokat doktor Michał Skwarzyński reprezentował również klienta w sprawie o wykroczenie niewskazania sprawcy, gdzie złożono skargę konstytucyjną i zainicjowano postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie SK 64/13. Argumentacja skargi, jak i rozpoznane pytanie prawne Sądu Rejonowego w Lublinie P 27/13 skłoniły Prokuratora Generalnego do modyfikacji wniosku w sprawie K 3/13. Ostatecznie Trybunał w orzeczeniach w tych trzech sprawach określił warunki stosowania wykroczenia niewskazania sprawcy, w taki sposób, który umożliwia skuteczną obronę przed tym wykroczeniem, które już w swej konstrukcji łamie standardy ochrony praw człowieka.