Mierniki prędkości

   Adwokat Michał Skwarzyński i Adwokat Anna Tunia bronią w sprawach dotyczących mierników prędkości, więc w sprawach o przekroczenie prędkości, zdając sobie sprawę, że z uwagi na ich masowość bardzo często dochodzi do skazywania osób niewinnych, które nie przekroczyły prędkości. Działalność ta jest powiązana z pracą naukową oraz oddziaływaniem środków masowego przekazu, aby do takich sytuacji nie dochodziło, co wymaga zmian systemowych. Te ostatnie udało się wprowadzi w zakresie fotoradarów, gdzie odebrano możliwość korzystania z nich przez straże miejskie, co było źródłem wielu nadużyć.

Dotyczy to np. używania przez policję urządzeń Rapid 1A, mimo że urządzenie to nie odróżnia kierunków ruchu pojazdów. Przykładem tego typu jest sprawa relacjonowana przez stację TVN.

http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,kierowca-sadzi-sie-z-drogowka-radar-nie-moze-byc-uzywany,229242.html

O sprawie Rapida 1A szeroko informowały media, ale jest ona również pilotowana przez Stowarzyszenie Prawo na Drodze z uwagi na oczywisty przebieg zdarzenia i "wyjątkową" opinię biegłego – link.

Kolejnym przypadkiem jest używanie urządzeń Iskra, które w rzeczywistych warunkach drogowych potrafią nierzetelnie przedstawić pomiar prędkości, co wypadku przekroczenia prędkości o ponad 50km/h skutkuje niesłusznym odebraniem prawa jazdy na 3 miesiące.

Przykład takiej sprawy, gdzie bronił adwokat Michał Skwarzyński znajduje się pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=16usKevElgQ

Podobną sprawę adwokatowi Michałowi Skwarzyńskiemu udało się wygrać w Sądzie Rejonowym w Kozienicach i to na jednym terminie http://prawonadrodze.org.pl/sedzia-przeczytal-instrukcje-obslugi-miernika-predkosci-a-policjant-nie-efekt-wyrok-uniewinniajacy/

Problematyczne w praktyce jest także stosowanie urządzeń Ultralyte – lidar, laserowy miernik prędkości, gdzie błędne szkolenia operatorów lub ich brak oraz sposób działania urządzenia generują nierzetelne pomiary prędkości.  Przykładem takiej sprawy, gdzie występował adwokat Michał Skwarzyński jest ta opisywana poniżej: http://prawonadrodze.org.pl/zapadl-wyrok-uniewinniajacy-w-sprawie-pomiaru-predkosci-wykonanego-przez-nieprzeszkolonego-policjanta/.

Adwokat Michał Skwarzyński wygrał także szeroko komentowaną sprawę w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce dotyczącą Ultralyte. Sąd ten uznał za zasadne zarzuty adwokata i potwierdził niedopuszczalne praktyki dotyczące ignorowania tzw. efektu ślizgania. Sąd Okręgowy wprost uznał, że urządzenie Ultralyte nie powinno być stosowane. W sprawie tej zaangażowane było Stowarzyszenie Prawo na Drodze, które słusznie podkreśliło, że sąd zdyskredytował to urządzenie. Tutaj zamieszczono wyrok SO. Jest on także dostępny na stronie Sądu Okręgowego w Ostrołęce – link. Szerzej zobacz: https://www.rp.pl/Prawo-drogowe/311059943-Sad-policyjny-pomiar-predkosci-musi-byc-zindywidualizowany.html; https://www.motofakty.pl/artykul/pomiar-predkosci-policyjny-radar-niezgodny-z-prawem.html; https://www.fakt.pl/pieniadze/motoryzacja/policyjne-radary-falszuja-wyniki-druzgocacy-wyrok-sadu/hvsk4ef;http://m.auto-swiat.pl/wiadomosci,ken92v; https://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/news-policyjne-lasery-do-smietnika-jest-kolejny-wyrok-sadu,nId,2654500.

Sprawy dotyczące ręcznych mierników prędkości spotykają się z dużym zainteresowaniem społecznym i adwokat doktor Michał Skwarzyński występuje w nich jako ekspert. Przykładem są odcinki programu: Państwo w Państwie z dnia 3 listopada 2019 r., Państwo w Państwie z dnia 8 grudnia 2019 r., Państwo w Państwie z dnia 12 stycznia 2020 r., w których wskazywano na błędną pracę urządzeń wykorzystywanych przez policję.

Adwokat Michał Skwarzyński bronił w precedensowym procesie dotyczącym prędkościomierzy kontrolnych popularnie zwanych wideorejestratorami. Sąd orzekł, że w państwie prawa nie można stosować urządzeń, które mierzą własną prędkość, a nie prędkość pojazdu poddawanego kontroli.

 

 

Adwokat Michał Skwarzyński opublikował trzy ważne publikacje naukowe w zakresie mierników prędkości. Pierwszą jest artykuł naukowy „Wartość dowodowa pomiarów wykonanych prędkościomierzami kontrolnymi – videorejestratorami w sprawach o przekroczenie prędkości, w świetle standardów praw człowieka”, Palestra 4/2018, s.85-97 oraz rozdział w monografii pt.: „Znaczenie dowodowe prawnometrologicznych ręcznych urządzeń, radarowych i lidarowych w sprawach o przekroczenie prędkości”, w monografii pt.: „Prawo dowodowe w postępowaniach administracyjnych i wykroczeniowych z zakresu w ruchu drogowego”, red. M. Skwarzyński, A. Mezglewski, Lublin 2018; a także artykuł naukowy „Handheld speed meters in Poland and the standard of the human rights of the defence".

Państwo w Państwie z dnia 12 stycznia 2020 r., Państwo w Państwie z dnia 8 grudnia 2019 r.Państwo w Państwie z dnia 3 listopada 2019 r., , ok. 36-41 minuta, jak również wskazane wyżej odcinki programu https://www.ipla.tv/Panstwo-w-panstwie-wadliwe-wideorejestratory/vod-11038095 z dnia 19 listopada 2017 r. z udziałem m.in. Emila Rau, osoby reprezentującej GUM, biegłego sądowego, prof. dra hab. Artura Mezglewskiego i dra Michała Skwarzyńskiego. W programie, który wykazywał błędność metodologiczną pracy tego typu urządzenia, po pytaniu adw. dra Michała Skwarzyńskiego publicznie przyznano pozorność badań urządzenia przed jego dopuszczeniem do użytkowania  zob.: Państwo w PaństwieIstotna jest także działalność edukacyjna zwiększająca świadomość społeczną w zakresie urządzeń pomiarowych. Jako przykład takiej działalności, w zakresie prędkościomierzy kontrolnych, jest program