Adw. Anna Tunia

Adwokat Anna Tunia w 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie rozprawy pt. „Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa w prawie polskim”. Natomiast w 2015 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych przedstawiając, jako główne osiągnięcie naukowe monografię pt. „Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 397. 

Obecnie Anna Tunia jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W 2018 r. prof. dr hab. Anna Tunia została wpisana na listę adwokacką w Lubelskiej Izbie Adwokackiej. Adwokat Anna Tunia ma wieloletnie doświadczenie w pomocy prawnej zwłaszcza w postępowaniach wykroczeniowych i postępowaniach administracyjnych, które zdobywała współpracując z Kancelarią Adwokacką Michała Skwarzyńskiego. 

Adwokat Anna Tunia zajmuje się głównie sprawami wykroczeniowymi, administracyjnymi i wyznaniowymi. Zajmuje się również analizą szczególnie skomplikowanych spraw wymagających ogromnej wiedzy prawniczej i zacięcia naukowego.