Sprawy karne, o wykroczenie i dyscyplinarne

Kancelaria adwokacka specjalizuje się w sprawach trudnych i skomplikowanych, do takich należą sprawy karne, często sprawy o wykroczenie (choć bardziej z powodu masowości i zagadnień technicznych) , jak również sprawy dyscyplinarne.

W sprawach karnych można wskazać szereg sukcesów adw. dra Michała Skwarzyńskiego, jakie są wskazane na naszej stronę Case Law. Można tam zobaczyć sprawy w jakich występowali Adwokaci Naszej Kancelarii. Są tam przykłady skutecznych kasacji, ale także skutecznych wniosków o wstrzymanie prawomocnego wyroku przez Sąd Najwyższy, czy wygranych spraw dyscyplinarnych funkcjonariuszy publicznych http://adw.org.pl/wygrana-sprawa-dyscyplinarna-funkcjonariusza/.

Wieloletnie doświadczenie praktyczne, gruntowne przygotowanie merytoryczne, znajomość standardów praw człowieka oraz dokształcanie się w materii konkretnej sprawy skutkują najwyższym standardem oferowanych usługKancelaria zawsze precyzyjnie omawia każdą sprawę informując o szansach i możliwościach każdej sprawy. Zgodnie z dewizą Kancelarii, klient jest traktowany poważnie, to znaczy wie, w jakiej sytuacji się znajduje i jakie rozwiązania są możliwe. Gwarantuje to, że klient w swojej sprawie wie czego może się spodziewać i co można w tej konkretnej sprawie zrobić.

Adwokat Michał Skwarzyński prowadzi sprawy karne, zarówno o zbrodnie, jak i występki, broni także klientów na etapie postępowania wykonawczego – dotyczącego wykonania kary. Adwokat Michał Skwarzyński, bronił w sprawach zorganizowanych grup przestępczych, sprawach narkotykowych, przemytniczych itp.

Adwokat Michał Skwarzyński prowadzi także sprawy karne po stronie oskarżyciela, np. jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, pełnomocnik pokrzywdzonego, czy pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego.

Adwokat Michał Skwarzyński występuje także w sprawach dyscyplinarnych w tzw. wolnych zawodach oraz sprawach dyscyplinarnych sędziów i prokuratorów. Występował on m.in. w sprawach, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, architektów, nauczycieli, nauczycieli akademickich, komorników itd.

Z uwagi na specjalizację naukową adwokat dr Michał Skwarzyński, występuje w najtrudniejszych sprawach z zakresu przestępstw gospodarczychprzestępstw przeciwko własności intelektualnej, w tym przeciwko prawu autorskiemu, jak również dotyczące przestępczości zorganizowanej. Adwokat Michał Skwarzyński prowadzi także sprawy o przestępstwa urzędnicze i nadużycia ze strony organów ścigania.

Często zaniedbywanym etapem postępowania karnego jest czas postępowania przygotowawczego, gdzie zwłaszcza osoby przekonane o swojej niewinności lub po prostu swojej racji, nie korzystają z pomocy adwokata. Zaniechanie to często powoduje nieodwracalne skutki. Adwokat Michał Skwarzyński, zapewnia pomoc także na etapie postępowania przygotowawczego. Wiedza z zakresu praw człowieka pozwala skutecznie zwalczać wnioski o areszt, czy też bezzasadne zatrzymania. Możliwe jest także uzyskiwanie tzw. listu żelaznego, który niejednokrotnie pozwolił wyjaśnić sprawę klienta przebywającego, dzięki temu listowi na wolności.

Kancelaria świadczy pomoc także w przypadku stosowania postępowań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej np. Europejskiego Nakazu Aresztowania, czy innych postępowań w tym zakresie, także tych dotyczących wykonywania kary zasądzonej zagranicą.

Adwokat Michał Skwarzyński wielokrotnie występował w sprawach karnych przed sądami powszechnymi (Sądy Rejonowe, Okręgowe i Apelacyjne) i Sądem Najwyższym. Występował on również w sprawach dyscyplinarnych przed sądami dyscyplinarnymi. Adwokat Michał Skwarzyński ma bogate doświadczenie w sporządzaniu pism w ramach procesu karnego, wykroczeniowego i dyscyplinarnego zwłaszcza aktów oskarżenia, wniosków o ukaranie, wniosków o zabezpieczenie, wniosków dowodowych, zażaleń, apelacji czy kasacji do SN.

Adwokat Michał Skwarzyński specjalizuje się ponadto w przestępstwach i wykroczeniach drogowych. Szczególną specjalizacją są mierniki prędkości. Michał Skwarzyński pierwszą apelację z zakresu ręcznego miernika prędkości Rapid przygotował już w 2010 r. Prowadził on wiele spraw o Iskrę, Rapid, Ultralyte, Videorapid, PolCam’y, TrueCam’y, sprawy fotoradarowe, jak również sprawy dotyczące wykonywania kar i mandatów z zagranicy. Zajmuje się on również sprawami zatrzymania praw jazdy, w tym zatrzymania w trybie 50+, tj. niekonstytucyjnego i sprzecznego z prawami człowieka zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Adwokat Michał Skwarzyński, prowadził wiele spraw „medialnych”, co znajduje się w oddzielnej zakładce. Oczywiście nie wszystkie sprawy są zamieszczone na stronie internetowej, prymat ma bowiem interes klienta.

Jak w każdej sprawie w Kancelarii adwokackiej przyjmuje się, iż wybór sposobu finansowania pracy adwokata, powinien być optymalny z punktu widzenia specyfiki konkretnej sprawy oraz z punktu widzenia klienta.