Sprawy administracyjne

Kancelaria zajmuje się też sprawami administracyjnymi. Dotyczy to wszelkiego rodzaju spraw, np. budowlanych, działań organów samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, samorządów zawodowych, informacji publicznej, prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego itd. Z uwagi na wręcz nieograniczoność prawa administracyjnego nie sposób wymienić wszelkich rodzajów spraw z tego działu prawa.

Pomoc prawna w sprawach administracyjnych polega na włączeniu się do postępowań na etapie wszczęcia postępowania, decyzji organów pierwszej czy drugiej Instancji, jak również na etapie skargi do WSA i czy skargi kasacyjnej do NSA.  Zgodnie z dewizą Kancelarii, klient jest traktowany poważnie, to znaczy wie, w jakiej sytuacji się znajduje i jakie rozwiązania są możliwe. Gwarantuje to, że klient w swojej sprawie wie czego może się spodziewać i co można w tej konkretnej sprawie zrobić. Adwokat Michał Skwarzyński wielokrotnie występował w sprawach administracyjnych przed tymi sądami. Adwokat Michał Skwarzyński ma bogate doświadczenie w sporządzaniu odwołań, zażaleń, skarg do WSA oraz skarg kasacyjnych do NSA.

Szczególną sferą działalności jest administracyjno-prawna regulacja ruchu drogowego i ustawy o kierujących. Dotyczy to z jednej strony prawidłowości ustawienia znaków drogowych, jak i postępowania w sprawach zatrzymania praw jazdy, w tym zatrzymania w trybie 50+, tj. niekonstytucyjnego i sprzecznego z prawami człowieka zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. 

Jak w każdej sprawie w Kancelarii adwokackiej przyjmuje się, iż wybór sposobu finansowania pracy adwokata, powinien być optymalny z punktu widzenia specyfiki konkretnej sprawy oraz z punktu widzenia klienta.