Prawo drogowe

Adwokat Michał Skwarzyński zajmuje się naukowo i praktycznie prawem drogowym. Dotyczy to zarówno przestępstw i wykroczeń drogowych, jak również kwestia odszkodowań komunikacyjnych, czy sprawami administracyjnymi – np. zatrzymaniem prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym. Kwestie spraw karnych czy cywilnych są omówione w zakładkach dotyczących tych rodzajów postępowań – tam należy szukać interesujących Klienta informacji. W tym miejscu – na konkretnych podstronach w menu zawarte są informację dotyczące mierników prędkości i zatrzymania praw jazdy.

Istotne jest także wykroczenie niewskazania sprawcy. Adwokat doktor Michał Skwarzyński reprezentował klienta w sprawie o wykroczenie niewskazania sprawcy, gdzie złożono skargę konstytucyjną i zainicjowano postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie SK 64/13. Argumentacja skargi, jak i rozpoznane pytanie prawne Sądu Rejonowego w Lublinie P 27/13 skłoniły Prokuratora Generalnego do modyfikacji wniosku w sprawie K 3/13. Ostatecznie Trybunał w orzeczeniach w tych trzech sprawach określił warunki stosowania wykroczenia niewskazania sprawcy, w taki sposób, który umożliwia skuteczną obronę przed tym wykroczeniem, które już w swej konstrukcji łamie standardy ochrony praw człowieka.