Wykroczenie niewskazania sprawcy – art. 96 § 3 kw

Istotne jest także przeprowadzenie skutecznej obrony przeciwko wykroczeniu niewskazania sprawcy – art. 96 § 3 kw. Adwokat doktor Michał Skwarzyński reprezentował klienta w sprawie o wykroczenie niewskazania sprawcy, gdzie złożono skargę konstytucyjną i zainicjowano postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie SK 64/13. Argumentacja skargi, jak i rozpoznane pytanie prawne Sądu Rejonowego w Lublinie P 27/13 skłoniły Prokuratora Generalnego do modyfikacji wniosku w sprawie K 3/13.

Ostatecznie Trybunał w orzeczeniach w tych trzech sprawach określił warunki stosowania wykroczenia niewskazania sprawcy, w taki sposób, który umożliwia skuteczną obronę przed tym wykroczeniem, które już w swej konstrukcji łamie standardy ochrony praw człowieka.

Przy znajomości tych orzeczeń pełnej, znajomości prawa wykroczeń nie jest możliwe przegranie sprawy o niewskazanie sprawcy. Adwokat Michał Skwarzyński opracował linię obrony, która nigdy nie zawiodła. Jest ona stosowana na zasadzie kalki przez organizacje społeczne, twory internetowe czy innych adwokatów. Warunkiem wygrania takiej sprawy jest jednak nieprzyjęcie mandatu, a także niekorespondowanie z organami „na własną rękę”.