Środki odwoławcze. Apelacje, zażalenia, odwołania kasacje, skargi kasacyjne.

Wieloletnia praktyka zajmowania się prawami człowieka sprawiła, że adw. dr Michał Skwarzyński wyspecjalizował się w różnorodnych środkach odwoławczych. Dotyczy to środków w toku kontroli instancyjnej, jak apelacje, zażalenia czy odwołania, ale także środków nadzwyczajnych jak kasacja czy skarga kasacyjna. Można to samodzielnie zweryfikować na naszej stronie Case Law opisującej sprawy prowadzone w Kancelarii.

Zwykle jest tak, że profesjonalny pełnomocnik czy obrońca bronić interesów klientów od początku do końca sprawy.

Adw. dr Michał Skwarzyński zajmując się sprawami z zakresu praw człowieka, które są rzadką specjalnością, musiał analizować akta spraw, w których wcześniej nie występował. Środki stosowane w systemie praw człowieka są stosowane już po prawomocności orzeczenia. Skutkowało to nabyciem specyficznych umiejętności sporządzania skutecznych środków odwoławczych, jak apelacje i zażalenia, skargi do WSA, ale zwłaszcza dotyczy to kasacji i skarg kasacyjnych. Wynika to z konieczności analizy wad środka odwoławczego oraz orzeczenia Sądu II Instancji bądź Sądu Najwyższego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego na potrzeby Skargi Konstytucyjnej, Skargi do ETPCz, Skargi do TSUE lub Skargi do Komitetu Praw Człowieka. Ta umiejętność pozwala przygotować najbardziej optymalny środek w sprawie klienta, bowiem stoi za nią wieloletnia analiza wadliwości nie tylko orzeczeń, ale także we wnoszonych środkach.

Ponadto argumentacja w środkach odwoławczych wykorzystująca prawa człowieka, a zwłaszcza dorobek ETPCz, TSUE i KPC (Komitetu Praw Człowieka) pozwala przekonać Sąd do racji Klienta.