Strona główna

Motto Kancelarii oddaje sposób i cel działania współpracujących adwokatów. Zespół tworzą osoby o ogromnym doświadczeniu i wiedzy. Większość zespołu tworzą osoby ze stopniem naukowym lub osoby w drodze do uzyskania stopnia. Gwarantuje to najwyższy poziom pomocy prawnej.

Kancelaria Adwokacka kieruje się prostą dewizą:Arbitramur temetum plenum atque alias res plenas auctoritatis esse” Należy ją przetłumaczyć w następujący sposób:Klientów i sprawy traktujemy poważnie”.

Specyfiką działania Kancelarii jest wykorzystanie Doświadczenia i Wiedzy. Połączenie doświadczenia zawodowego, zwłaszcza procesowego, jak i zacięcia naukowego oraz wiedzy pozwala osiągnąć najwyższą jakość świadczonych usług.

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym. Usługi są dopasowywane do potrzeb konkretnego klienta, aby zoptymalizować rozwiązanie, zarówno pod względem ochrony jego interesu, jak również w kontekście kosztów finansowych pomocy prawnej.

W Kancelarii adwokackiej przyjmuje się, iż wybór sposobu finansowania pracy adwokata, powinien być optymalny z punktu widzenia specyfiki konkretnej sprawy oraz z punktu widzenia klienta. Wynagrodzenie może mieć formę opłaty za stałą obsługę prawną, opłatę za godzinę pracy, wynagrodzenia kwotowego za sprawę, czy też wynagrodzenia uzależnionego od wyniku sprawy, w formule tzw. success fee.

Adwokaci i współpracownicy kancelarii prowadzą działalność naukową, więc w ramach przyjętych spraw korzystają z pomocy wielu naukowców – specjalistów z konkretnych działów prawa. Pozwala to na odnalezienie  skutecznego  rozwiązania dla nawet szczególnie trudnych i skomplikowanych spraw.

Kancelaria prowadzi sprawy karne, cywilne i administracyjne oraz specjalizuje się w sprawach trudnych i skomplikowanych. Ponadto adwokat dr Michał Skwarzyński prowadzi sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu.