Kancelaria Adwokacka kieruje się prostą dewizą: „Arbitramur temetum plenum atque alias res plenas auctoritatis esse”.  Należy ją przetłumaczyć w następujący sposób: „Klientów i sprawy traktujemy poważnie”.

Motto Kancelarii oddaje sposób i cel działania współpracujących adwokatów. Zespół tworzą osoby o ogromnym doświadczeniu i wiedzy. Większość zespołu tworzą osoby ze stopniem naukowym lub osoby w drodze do uzyskania stopnia. Gwarantuje to najwyższy poziom pomocy prawnej.

Adwokat dr Michał Skwarzyński prowadzi własną Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Lublinie. Specyfiką działania Kancelarii jest wykorzystanie Doświadczenia i Wiedzy. Połączenie doświadczenia zawodowego, zwłaszcza procesowego, jak i zacięcia naukowego oraz wiedzy pozwala osiągnąć najwyższą jakość świadczonych usług.

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym. Usługi są dopasowywane do potrzeb konkretnego klienta, aby zoptymalizować rozwiązanie, zarówno pod względem ochrony jego interesu, jak również w kontekście kosztów finansowych pomocy prawnej.

W Kancelarii adwokackiej przyjmuje się, iż wybór sposobu finansowania pracy adwokata, powinien być optymalny z punktu widzenia specyfiki konkretnej sprawy oraz z punktu widzenia klienta. Wynagrodzenie może mieć formę opłaty za stałą obsługę prawną, opłatę za godzinę pracy, wynagrodzenia kwotowego za sprawę, czy też wynagrodzenia uzależnionego od wyniku sprawy, w formule tzw. success fee.

Adwokat dr Michał Skwarzyński z uwagi na działalność naukową, korzysta z pomocy wielu naukowców – specjalistów z konkretnych działów prawa. Pozwala to na odnalezienie  skutecznego  rozwiązania dla nawet szczególnie trudnych i skomplikowanych spraw.

Adwokat dr Michał Skwarzyński prowadzi sprawy karne, cywilne i administracyjne oraz specjalizuje się w sprawach trudnych i skomplikowanych. Ponadto adwokat dr Michał Skwarzyński prowadzi sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasbourgu.

Z zasady adwokat dr Michał Skwarzyński nie zajmuje się sprawami rozwodowymi.

Adw. dr Michał Skwarzyński

Ma bogate, wieloletnie doświadczenie zawodowe. Od sierpnia 2007 r. do grudnia 2009 r. zdobywał doświadczenie w ramach praktyk zawodowych w Kancelarii Adwokackiej. Następnie od stycznia 2010 r. rozpoczął trzyletnią aplikację adwokacką, którą ukończył w 2012 r. Od 2012 r. Michał Skwarzyński jest adwokatem i doktorem nauk prawnych o specjalności: Prawa Człowieka.

Adwokat dr Michał Skwarzyński jest pracownikiem naukowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od 2011 r.

Prywatnie Michał Skwarzyński interesuje się sportem, jest aktywnym szachistą, trzykrotnie brał udział w finale Szachowych Akademickich Mistrzostw Polski, posiada również uprawnienia strzeleckie – prowadzącego strzelanie i zajmuje się szkoleniami związanymi z obroną konieczną bronią palną i pozwoleniami na broń.