Pomoc prawna organizacjom pozarządowym i ochrona działaczy społecznych

Kancelaria Adwokacka zajmuje się pomocą prawną organizacjom pozarządowym. Jako przykład może służyć wieloletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Prawo na Drodze. Adwokat Michał Skwarzyński reprezentował członków Stowarzyszenia i osoby, którym ono pomaga w bardzo wielu sprawach.  Jako przykład można wskazać sprawy opisywane na stronie SPnD dotyczące: wideorejestratora Polcamradaru iskrarzeczywistej walki o dobre prawowykazywania niekonstytucyjności wykroczenia niewskazania sprawcy(nie)uczciwej działalności ubezpieczycielidostępu do akt postępowania a rzekomego prawa autorskiego. czy działalności naukowej Stowarzyszenia – prawo dowodowekary administracyjne itd. Adwokat Michał Skwarzyński jest także bohaterem wielu „przygód” sądowych, w które trudno nawet jemu uwierzyć choć był ich uczestnikiem. Jako przykłady można wskazać: sędzia zastrasza adwokatakara dla adwokata uchylonabezstronność wobec adwokata;nieuwzględnianie wniosków dowodowych adwokatabrak koniecznych oględzinnieinformowanie adwokata i strony o odroczeniu rozprawyskargi na adwokata do Rady Adwokackiejkolejne skargi na adwokata do Rady Adwokackiej.

Jednymi z najbardziej bulwersujących są przypadki konieczności pomocy prawnej organizacjom społecznym bądź działaczom społecznym. Zdarza się niestety wykorzystywanie postępowań sądowych do wywierania nacisku na działaczy społecznych czy na organizacje, aby zaprzestano takiej działalności. Przykładem takiej sprawy był „ciąg” spraw wygenerowanych przeciwko Emilowi Rau (słynny „pogromca radarów”). 

Podobnym przykładem jest pomoc działaczowi społecznemu pozwanemu za rzekome naruszenie prawa do wizerunku. Adwokat Michał Skwarzyński reprezentował klienta – działacza społecznego w precedensowej sprawie o naruszenie prawa do wizerunku strażników miejskich na służbie. Klient przegrał sprawę w I instancji. Po przegranej zwrócił się on za pośrednictwem SPnD do adwokata. Apelację w sprawie kierowaną do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przygotował adw. dr Michał Skwarzyński. W Sądzie Apelacyjnym klienta reprezentował adw. dr Michał Chajda. Stanowisko Sądu II Instancji potwierdza, że można nagrywać funkcjonariuszy publicznych na służbie, co jest realizacją prawa człowieka do wolności wypowiedzi, a pogląd ten był osią argumentacji w złożonej apelacji. Wyrok w sprawie jest prawomocny i nie został zaskarżony do Sądu Najwyższego.