Represjonowani w czasach komunistycznych

Adwokat Michał Skwarzyński pro bono reprezentował osoby represjonowane w czasach komunistycznych, w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa o stosowne roszczenia na podstawie tzw. ustawy lutowej. W ramach tych postępowań w tego typu sprawach, nasi prawnicy dostrzegli wady systemowe, które zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego. Skarżącego na rozprawie w dniu 2 grudnia 2014 r. przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentował adwokat Michał Skwarzyński. Co prawda, Trybunał Konstytucyjny niejednogłośnie umorzył sprawę SK 7/14, to jednak pogląd prawny prezentowany przez adwokata Michała Skwarzyńskiego, że niekonstytucyjne jest ograniczenie odpowiedzialności Skarbu Państwa tylko do skutków wykonania orzeczenia, a nie jego wydania przybiera obecnie postać projektu nowelizacji w/w ustawy. Tym samym z uwagi na zaangażowanie w sprawę przedstawicieli Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczących w rozprawie przed TK, udało się zainteresować problemem decydenta politycznego. 

O sprawie informowały media ogólnopolskie: Polskie RadioDziennik PLGazeta Prawna.