Media o nas

Angażowanie się w sprawy społeczne, zajmowanie się przez adwokatów Kancelarii głośnymi sprawami, duże doświadczenie i wiedza ekspercka, skutkuje zainteresowaniem mediów.

Dotyczy to z jednej strony działalności społecznej, w tym pro bono, a z drugiej spraw, w których występowali nasi prawnicy. Ponadto nasi adwokaci występują często w mediach w roli ekspertów, komentując bieżące problemy dotyczące stosowania prawa i przestrzegania praw człowieka.

Jedną z pierwszych warstw działalności pro bono adwokatów w Kancelarii było zaangażowanie się w reprezentowanie osób represjonowanych w czasach komunistycznych.
 

Innym przejawem działalności społecznej jest przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka w różnych procedurach. Dotyczy to zwłaszcza spraw o przekroczenie prędkości, nadużywania władzy czy represji wobec działaczy społecznych i organizacji pozarządowych. Jako przykład tych ostatnich można wskazać sprawę Pana Emila Rau, znanego łwocy fotoradarów i mandatów czy też Pana Patryka Tomaszewskiego działacza społecznego z Kościana. Michał Skwarzyński reprezentował, jako adwokat Emila Rau i Patryka Tomaszewskiego. Adwokat Michał Skwarzyński pomaga także organizacjom pozarządowym np. Stowarzyszeniu Prawo na Drodze.

Innym przykładem łamania standardów prawa do obrony są sprawy o wykroczenia drogowe z miernikami prędkości.

Adwokat Michał Skwarzyński występuje często jako ekspert w różnych programach informacyjnych czy interwencyjnych, a wypowiedzi dotyczą zarówno praktyki adwokackiej jak i naukowej.