Media i Publikacje

Aktywność naukowa pracowników naszej Kancelarii, zajmowanie się trudnymi, więc medialnymi sprawami owocuje komentowanymi publikacjami czy występowaniem w środkach masowego przekazu.

W tej zakładce prezentowane będą najważniejsze opinie i wystąpienia medialne pracowników kancelarii, które są dostępne w internecie.

Media o nas.

Nasze opinie.

Aktualności